Η κλινική μας έχει λάβει πιστοποιητικό από τον ΕΚΕΒΥΛ από το 2008, το οποίο ανανεώνεται με επιτυχία κάθε χρόνο.

H κλινική μας είναι η 1η Παθολογική κλινική στην Ελλάδα που έχει πιστοποιημένη λειτουργία.

Συγκεκριμένα έχουν πιστοποιηθεί οι παρακάτω διεργασίες:

1. Η Νοσηλευτική και Ιατρική παρακολούθηση των ασθενών η κλινική εξέταση ασθενών στην κλίνη τους (κλινική εξέταση, μέτρηση αρτηριακής πίεσης, αιμοληψίες, ηλεκτροκαρδιογράφημα επί κλινικών ενδείξεων) ο καθορισμός των απαραίτητων εξετάσεων και της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών η εκτίμηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων και της πορείας των ασθενών οι μικροεπεμβάσεις σύμφωνα με αναγνωρισμένες επιστημονικές μεθόδους, π.χ. οσφυονωτιαία παρακέντηση, βιοψία οστού, παρακέντηση ασκιτικού υγρού-πλευριτικών συλλογών 2. Η διαδικασία εισόδου και εξόδου των ασθενών όλες οι ενέργειες που ακολουθούνται για την είσοδο και έξοδο των ασθενών από την κλινική, ώστε να διασφαλίζεται ότι γίνονται με ελεγχόμενο τρόπο σε όλες τις περιπτώσεις. η πλήρης ενημέρωση του ιατρικού φακέλου 3. Ο Έλεγχος των Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων της Β΄ Παθολογικής Κλινικής ο έλεγχος και η αντιμετώπιση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων με σκοπό την εξασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους ασθενείς

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζουμε με τη δέσμευση της διοίκησης:

  • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς, όπου αυτό είναι εφικτό, την αποτελεσματικότητα των διεργασιών του και κατ’ επέκταση ολοκλήρου του συστήματος που εφαρμόζεται
  • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα, οι οποίοι αξιολογούνται όσον αφορά το βαθμό επίτευξής τους
  • Διαχειρίζεται ορθολογικά τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία του
  • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της κλινικής, ώστε να προάγουν την ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα
  • Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα στις υπηρεσίες που προσφέρει

Έτσι, λοιπόν, στους στόχους ποιότητας που έχουμε θέσει στην κλινική μας μεταξύ των άλλων προβλέπεται:

  • Η ικανοποίηση των ασθενών βάσει ερωτηματολογίου να είναι σε ποσοστό 80-90% θετική (πολύ καλά-άριστα)
  • Η επίπτωση των λοιμώξεων που οφείλονται σε ιατρικές-νοσηλευτικές παρεμβάσεις εντός της κλινικής να είναι με βάση τα διεθνή πρότυπα
  • Η υποχρεωτική καταγραφή των ιατρικών-νοσηλευτικών σφαλμάτων που αφορούν στη νοσηλεία των ασθενών (λάθος χρόνος χορήγησης, παραλήψεις-λάθη στη δοσολογία, λάθος φάρμακο) με στόχο η επίπτωσή τους να μη διαφέρει από τα διεθνή πρότυπα
  • Η επίπτωση της θρομβοφλεβίτιδας στους ασθενείς (αποτελεί έναν από τους δείκτες ποιότητας της νοσηλείας) να είναι σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα
  • Η δημιουργία άνετου και φιλικού περιβάλλοντος για τους ασθενείς (απομόνωση με διαχωριστική κουρτίνα, έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου, εικαστικές παρεμβάσεις στο χώρο, διαχείριση επισκεπτηρίου)