Διευθυντής
Γεώργιος Λιάμης, Καθηγητής Παθολογίας, Διευθυντής Β´ Παθολογικής Κλινικής

Ειδικευμένοι Ιατροί
Γεώργιος Λιάμης, Καθηγητής Παθολογίας, Διευθυντής Β´ Παθολογικής Κλινικής
Σταυρούλα Τσιάρα, Καθηγήτρια Παθολογίας
Βασίλης Τσιμιχόδημος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας
Φωτεινή Αποστόλου, Διευθύντρια ΕΣΥ
Ελευθερία Τζαβέλλα, Επιμελήτρια Β´
Ματίλντα Φλωρεντίν, Επιμελήτρια Β´

Προϊσταμένη
Κατσιώρα Ελένη

Το Νοσηλευτικό προσωπικό της Β Παθ/κής αποτελείται από 15 νοσηλευτές:
Κατσιώρα Ελένη Τ.Ε. (Πρ/νη)
Λεοντάρη Μαρία Τ.Ε.
Κιτσάκη Ιωάννα
Μαυρίδου Ελισσάβετ Τ.Ε.
Κακιώνης Κων/νος Τ.Ε.
Τατσίνα Δημητρούλα Τ.Ε. ΕΠ/ΚΟ
Κυρίλη Κων/να Τ.Ε.
Παπαγεωργίου Βασιλική Τ.Ε.
Δημητρίου Σταυρούλα Τ.Ε. ΕΠ/ΚΟ
Βλάχου Χριστίνα Δ.Ε.
Παναγιώτου Ελένη Δ.Ε.
Τζούκα Λαμπρινή Δ.Ε.
Παπουτσή Αντιγόνη Δ.Ε.
Ζήτση Ευαγγελία Δ.Ε.
Παντούλη Αλεξάνδρα Δ.Ε.

Γραμματέας
Ντάφλου Ελένη