Η κλινική μας συμβάλλει τόσο στην πρωινή βάρδια όσο και στις εφημερίες του Παθολογικού ΤΕΠ με ειδικευμένους και ειδικευόμενους ιατρούς.