Μελέτη L8213 AGATHA [Sanofi Synthelabo]: Μία επιδημιολογική έρευνα, πολυεθνικής επικράτησης, σε 6000 ασθενείς με αθηροθρόμβωση και/ή αθηροθρομβωτικούς ασθενείς υψηλού κινδύνου με ιστορικό προηγούμενων επεισοδίων ή υπάρχοντα συμπτώματα, ή χωρίς ιστορικό προηγούμενων επεισοδίων ή υπαρχόντων συμπτωμάτων, με ηλικία όμως > 55 και τουλάχιστον 2 παράγοντες υψηλού κινδύνου (διαβήτης, δυσλιπιδαιμία, κάπνισμα, παχυσαρκία, υπέρταση). Ημερομηνία 14 Δεκεμβρίου 2001 {έγκριση επιστημονικού συμβουλίου 24/7/2002 αριθμ. πρωτ. 341-λήξη της δοκιμής τρίτο τρίμηνο 2003}. Μελέτη Α2581037 L-TAP (PFIZER HELLAS AE): The Lipid Treatment Assessment Project (L-TAP):Μία πολυκεντρική έρευνα παρατήρησης για την αξιολόγηση του ποσοστού των δυσλιπιδαιμικών ασθενών που λαμβάνουν υπολιπιδαιμική θεραπεία και επιτυγχάνουν τους στόχους της NCEP για την LDL-χοληστερόλη. Ημερομηνία 2 Οκτωβρίου 2002 {έγκριση επιστημονικού συμβουλίου 6/9/2001 αριθμ. πρωτ. 406-λήξη της δοκιμής Ιούνιος 2002}. Μελέτη SB 797620/004 [Glaxo Smithkline]: Μία πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή, παράλληλων ομάδων δοκιμή για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της συνδυαστικής θεραπείας σταθερής δόσης ροσιγλιταζόνης / γλιμεπιρίδης με τη μονοθεραπεία με γλιμεπιρίδη και τη μονοθεραπεία με ροσιγλιταζόνη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, οι οποίοι δεν έχουν λάβει ποτέ στο παρελθόν αντιδιαβητικά φάρμακα. Ημερομηνία 5 Αυγούστου 2003 {έγκριση επιστημονικού συμβουλίου 10/12/03, αριθμ. πρωτ. 400-λήξη της δοκιμής Δεκέμβριος 2005} Μελέτη 4522IL/0103 [Astra Zeneca]: Τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική μελέτη ανοικτής επισήμανσης, παράλληλων ομάδων 24 εβδομάδων για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του rosuvastatin 10, 20 και 40mg έναντι εκείνων του atorvastatin 10, 20, 40 και 80mg, σε αναγκαστική τιτλοποίηση στη θεραπεία ασθενών με πρωτοπαθή υπερχοληστερολαιμία και είτε ιστορικό στεφανιαίας νόσου (ΣΝ) ή κλινικές ενδείξεις αθηροσκλήρωσης ή ισοδύναμου παράγοντα κινδύνου για ΣΝ (βαθμολογία 10 ετούς κινδύνου>20%. ECLIPSE –Αξιολόγηση για να συγκριθούν οι ενέργειες μείωσης των λιπιδίων του rosuvastatin και του atorvastatin σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αναγκαστική τιτλοποίηση: μία προοπτική μελέτη αποτελεσματικότητας και ανοχής. Ημερομηνία 17/9/2003 {έγκριση πρωτοκόλλου 11/12/03, αριθμ πρωτ. 396-λήξη της δοκιμής Σεπτέμβριος 2005}. Μελέτη ΜΚ 0653-036-01 [ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.]: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της παράλληλης χορήγησης φαινοφιμπράτης και Ezetimibe σε ασθενείς με μικτή υπερλιπιδαιμία. Ημερομηνία 31/5/2002 {έγκριση πρωτοκόλλου 24/7/02, αριθμ πρωτ. 14}. Μελέτη ACTFAST Α2581095 [Pfizer Hellas A.E.]: Achieve Cholesterol Targets Fast with Atorvastatin stratified titration με τίτλο ‘’Μία πολυκεντρική μελέτη, ανοικτής επισήμανσης, με θεραπεία δώδεκα εβδομάδων, με τιτλοποίηση ενός βήματος, για την αξιολόγηση του ποσοστού των δυσλιπιδαιμικών ασθενών υψηλού κινδύνου που επιτυγχάνουν επίπεδα χοληστερόλης λιποπρωτεϊνης χαμηλής πυκνότητας (LDL-C) με δόσεις έναρξης ατορβαστατίνης 10mg, 20mg, 40mg και 80mg. Ημερομηνία 4/10/02 {έγκριση ερευνητικού πρωτοκόλλου 5/2/03 αριθμ πρωτ. 2-λήξη της δοκιμής 1οτρίμηνο 2004}. Μελέτη C8903 Reach Registry [Sanofi-Synthelabo-Bristol Myers Squibb]: Μία διεθνής προοπτική μελέτη παρατήρησης με ασθενείς με κίνδυνο εμφάνισης αθηροθρομβωτικών επεισοδίων. Ημερομηνία 17/7/03 {έγκριση ερευνητικού πρωτοκόλλου 18/2/04 αριθμ. πρωτ. 2}. Μελέτη EFC 4505 CHARISMA [Sanofi-Synthelabo]: Η κλοπιδογρέλη στη σταθεροποίηση, αντιμετώπιση και αποφυγή του υψηλού κινδύνου αθηροθρόμβωσης και ισχαιμίας. Ημερομηνία 13/6/02 {έγκριση ερευνητικού πρωτοκόλλου 4/12/02 αριθμ πρωτ. 19-λήξη της δοκιμής Οκτώβριος 2005}. Μελέτη ONTARGET-TRANCEND 502.373 [Boehringer Ingelheim]: ONTARGET: Ευρεία, απλή, τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, πολυκεντρική, διεθνής δοκιμή που συγκρίνει της επίδραση των Telmisartan, Ramipril και του συνδυασμού τους στην έκβαση ασθενών με υψηλό κίνδυνο για καρδιαγγειακά επεισόδια, TRANSCEND: παράλληλη δοκιμή, ευρεία, απλή, τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, πολυκεντρική, διεθνής δοκιμή της επίδρασης του Telmisartan, σε σύγκριση με placebo στην έκβαση ασθενών με υψηλό κίνδυνο για καρδιαγγειακά επεισόδια και με δυσανεξία σε α-ΜΕΑ (ACE-1). Ημερομηνία 27 Αυγούστου 2001 {έγκριση ερευνητικού πρωτοκόλλου 7/11/01 αριθμ πρωτ. 32-λήξη της δοκιμής Ιούλιος 2007}. Μελέτη Α3841029 [PFIZER HELLAS Α.Ε.]: Διεθνής πολυκεντρική μελέτη, ανοιχτής επισήμανσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συνδυασμού αμλοδιπίνης-ατορβαστατίνης σε ασθενείς με υπέρταση και δυσλιπιδαιμία. Ημερομηνία 15 Απριλίου 2004 {έγκριση ερευνητικού πρωτοκόλλου 21/4/2004 αριθμ. πρωτ. 149}.  Μελέτη TESTIMONY [ΠΝ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕ] : Προοπτική , πολυκεντρική μελέτη παρατήρησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας, ασφάλειας και ανεκτικότητας της υδροχλωρικής ιμιδαπρίλης (tanatril) στη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με νέα διαγνωσμένη ή μη- ελεγχόμενη ήπια προς μέτρια υπέρταση. Ημερομηνία 28/2/2006, {έγκριση ερευνητικού πρωτοκόλλου 29/5/2006 αριθμ πρωτ. 144}. Μελέτη G-Dia Greek Investigation in Diabetes CV 131-281 [Bristol Mayers Squibb] : Πολυκεντρική μελέτη που περιλαμβάνει 2.223 διαβητικούς ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται σε θεραπειά για υπέρταση και είναι μη ελεγχόμενοι σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των ESC-ESH. Ημερομηνία 11 Σεπτεμβρίου 2006 {έγκριση ερευνητικού πρωτοκόλλου 7/11/2006, συνεδρίαση 11η , θέμα 20ο }. Μελέτη CLF0242780-01 05 04 [Fournier] : Μια τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική , διπλά τυφλή, υποχρεωτικής τιτλοποίησης δόσης μελέτη για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του συνδυασμού 145mg φενοφιβράτης και 20 ή 40mg σιμβαστατίνης έναντι μονοθεραπείας με πραβαστατίνη των 40mg σε ασθενείς με μικτή δυσλιπιδαιμία που βρίσκονται σε κίνδυνο για καρδιαγγειακή νόσο, μη επαρκώς ελεγχόμενη με μονοθεραπεία με 40mg πραβαστατίνης. Ημερομηνία 29 Νοεμβρίου 2006 {έγκριση ερευνητικού πρωτοκόλλου 1/16-1-2007 , θέμα 17}. Μελέτη EFC 5826-CRESCENDO [SANOFI-SYNTHELABO (Group SANOFI AVENTIS)] : Τυχαιοποιημένη, πολυεθνική, πολυκεντρική, διπλή τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, δύο σκελών, παραλλήλων ομάδων μελέτη του rimonabant σε δόση των 20mg άπαξ ημερησίως για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης μειζόνων καρδιαγγειακών συμβαμα΄των σε ασθενείς με κοιλιακή παχυσαρκία και αθροιστικούς παράγοντες κινδύνου. Ημερομηνία 3/10/2005 {έγκριση ερευνητικού πρωτοκόλλου 1/17-1-2006, θέμα 29}.

Μελέτη INSPIRE ME-PM_C_0002 [SANOFI AVENTIS]. Διεθνής μελέτη για την πρόβλεψη της κοιλιακής παχυσαρκίας και της σχέσης με τον καρδιομεταβολικό κίνδυνο. Ημερομηνία 6 Φεβρουαρίου 2006 {έγκριση ερευνητικού πρωτοκόλλου 11/7-11-2006, θέμα 24}. Μελέτη HEL-CO1 EudraCT 2006-006328-20 [HELP Pharmaceuticals AE]. Μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο (placebo) κλινική μελέτη παράλληλων ομάδων, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της συνδυασμένης θεραπείας με L-καρνιτίνη και σιμβαστατίνη στη μείωση της λιποπρωτεϊνης (a) ή και των τριγλυκεριδίων του ορού ασθενών με μικτή υπερλιπιδαιμία. Ημερομηνία 14 Ιουλίου 2006 {έγκριση ερευνητικού πρωτοκόλλου 1/16-1-2007, θέμα 7}. Μελέτη ΜΚ-0653Α-Ρ107-01 [ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε./MSD]: Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή, παραλλήλων ομάδων, μελέτη 6 εβδομάδων, για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της εζετιμίμπης/σιμβαστατίνης έναντι της ατορβαστατίνης σε ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο και υπερχοληστερολαιμία με υψηλό κίνδυνο για στεφανιαία νόσο΄΄. Ημερομηνία 14 Μαϊου 2007 {έγκριση ερευνητικού πρωτοκόλλου 8/7-6-2007, θέμα 7}.

Μελέτη OPTIMISE [ASTRA ZENECA]: ΄΄Βέλτιστη διαχείριση του διαβήτη τύπου 2 συμπεριλαμβανομένης της συγκριτικής αξιολόγησης και της καθιερωμένης θεραπείας΄΄ Ημερομηνία 4 Ιουλίου 2008 {έγκριση ερευνητικού πρωτοκόλλου 9/16-7-2008 θέμα 11}.

ΜΕΛΕΤΗ LESS CLMF237AGR01/09-07.2009 [NOVARTIS]: μια πολυκεντρική μελέτη παρατήρησης για την εκτίμηση της συμμόρφωσης των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που λαμβάνουν αγωγή ελεύθερου συνδυασμού μετφορμίνης με βιλνταγλιπτίνη (Galvus) σε σχέση με ασθενείς που λαμβάνουν το σταθερό συνδυασμό μετφορμίνης /βιλνταγλιπτίνης (Eucreas)΄΄ Ημερομηνία 28 Ιουλίου 2009 {έγκριση ερευνητικού πρωτοκόλλου 10/2-9-2009 θέμα 9}.

ΜΕΛΕΤΗ ΜΚ-3577-009-00 [ΒΙΑΝΕΞ/MSD]: ΄΄Φάσης ΙΙα, πολυκεντρική ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο και δραστικό συγκριτικό μέσο , διασταυρούμενου σχεδιασμού κλινική δοκιμή για τη μελέτη της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του ΜΚ-3577 σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, οι οποίοι δεν έχουν επαρκή γλυκαιμικό έλεγχο΄΄ Ημερομηνία 9 Ιουλίου 2009 {έγκριση ερευνητικού πρωτοκόλλου 10/2 -9-2009 θέμα 19}.

ΜΕΛΕΤΗ LPL100601 [GLAXOSMITHKLINE]: ΄΄Μια κλινική μελέτη έκβασης της νταραπλαντίμπης έναντι εικονικού φαρμάκου σε ασθενείς με χρόνια στεφανιαία νόσο για τη σύγκριση της επίπτωσης των μειζόνων καρδιαγγειακών κλινικών συμβαμάτων (MACE). (Σύντομος τίτλος: Η σταθεροποίηση της αθηρωματικής πλάκας με έναρξη θεραπείας με νταραπλαντίμπη [The STabilisation of Atheorsclrotic plaque By initiation of darapLadib TherapY [STABILITY ] trial]΄΄ Ημερομηνία 14 Οκτωβρίου 2008 {έγκριση ερευνητικού πρωτοκόλλου 28-11-2008}

ΜΕΛΕΤΗ ΜΚ-0431C-102-01 [ΒΙΑΝΕΞ/MSD]: ΄΄Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη συγχορήγησης σιταγλιπτίνης και πιογλιταζόνης σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 με ανεπαρκή γλυκαιμικό έλεγχο΄΄ Ημερομηνία 18-9-2009 {έγκριση ερευνητικού πρωτοκόλλου 12/24-9-2008 θέμα 12}.

ΜΕΛΕΤΗ ΜΚ-3577-009-00 [ΒΙΑΝΕΞ/MSD]: ΄΄Φάσης ΙΙα, πολυκεντρική, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο και δραστικό συγκριτικό μέσο, διασταυρούμενου σχεδιασμού κλινική δοκιμή για τη μελέτη της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του ΜΚ-3577 σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 , οι οποίοι δεν έχουν επαρκή γλυκαιμικό έλεγχο΄΄ Ημερομηνία 9-7-2009 {έγκριση ερευνητικού πρωτοκόλλου 10/2-9-2009 θέμα19}

ΜΕΛΕΤΗ NIS-CEU-DUM-2008/1 EURIKA [ASTRA ZENECA]: ΄΄Επιδημιολογική μελέτη ασθενών με καρδιαγγειακό κίνδυνο σε χώρες της Ευρώπης: Πρόληψη και διαχείριση της νόσου στη συνήθη ημερήσια πρακτική (EURIKA)’’ Ημερομηνία 5-3-2009 {έγκριση ερευνητικού πρωτοκόλλου 4/8-4-2009 θέμα 12}.

ΜΕΛΕΤΗ STEP [ELPEN PHARMACEUTICALS]: ΄΄Μια πολυκεντρική , κλινική μελέτη παρατήρησης διάρκειας 48 εβδομάδων για την καταγραφή των ανεπιθύμητων καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ασθενείς με υπερχοληστερολαιμία οι οποίοι βρίσκονται σε θεραπεία με σιμβαστατίνη 40mg΄΄ Ημερομηνία 9 Οκτωβρίου 2008 {έγκριση ερευνητικού πρωτοκόλλου 24/26-11-2008 θέμα 14}.

ΜΕΛΕΤΗ IRBEH_L_03792-ZEUS [SANOFI AVENTIS]: ΄΄Μελέτη εκτίμησης των παραγόντων που επηρεάζουν την ανταπόκριση των υπερτασικών ασθενών στη θεραπευτική αγωγή με ιρμπεσαρτάνη και ιρμπεσαρτάνη /υδροχλωροθειαζίδη΄΄ Ημερομηνία 4-7-2008 {έγκριση ερευνητικού πρωτοκόλλου 9/16-7-2008 θέμα 12}.

ΜΕΛΕΤΗ CSPA100A2305 [NOVARTIS]: Μια διπλή, τυφλή, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, πολυπαραγοντική, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη παραλλήλων ομάδων , διάρκειας 8 εβδομάδων, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του aliskiren χορηγούμενου ως μονοθεραπεία καθώς και σε συνδυασμό με αμλοδιπίνη σε ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση’’ Ημερομηνία 23-6-2008 {έγκριση ερευνητικού πρωτοκόλλου 9/16-7-2008 θέμα 17}

ΜΕΛΕΤΗ SYR-322 402 [TAKEDA]: Μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή , ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη αξιολόγησης καρδιαγγειακών εκβάσεων μετά από αγωγή με αλογλιπτίνη, χορηγούμενης επιπρόσθετα της συνήθους θεραπείας σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο΄΄ Ημερομηνία 15-9-2010 {έγκριση ερευνητικού πρωτοκόλλου 16/15-12-2010 θέμα 10}

ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ARISTEIDIS: ΄΄Ο ρόλος της προληπτικής χορήγησης κεφουροξίμης στην έκβαση ασθενών με οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο΄΄ Ημερομηνία 11-6-2010 {έγκριση ερευνητικού πρωτοκόλλου 11/22-9-2010 θέμα 8}

ΜΕΛΕΤΗ CAROLINA [BOEHRINGER INGELHEIM]: ΄΄Μια πολυκεντρική, διεθνής, τυχαιοποιημένη παραλλήλων ομάδων , διπλά τυφλή μελέτη για την αξιολόγηση της καρδιαγγειακής ασφάλειας της λιναγλιπτίνης (linagliptin) έναντι της γλιμεπιρίδης σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που διατρέχουν υψηλό καρδαιγγειακό κίνδυνο

ΜΕΛΕΤΗ CAROLINA (Cardiovascular Safety of linagliptin)΄΄ Ημερομηνία 19-1-2011 {έγκριση ερευνητικού πρωτοκόλλου 2/24-2-2011 θέμα 17}

ΜΕΛΕΤΗ MIPO3801011 [GENZYME]: ΄΄Μια τυχαιοποιημένη , διπλά τυφλή, ελεγχόεμενημε εικονικό φάρμακο μελέτη παραλλήλων ομάδων φάσης 3 για την εκτίμηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας δυο διαφορετικών σχημάτων με μιποπερσένη σε ασθενείς με οικογενή υπερχοληστερολαιμία και ανεπαρκώς ελεγχόμενη χοληστερόλη χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών’’

ΜΕΛΕΤΗ ΝΚ-104-4.01 EU [KOWA RESEARCH EUROPE]: ΄΄Μια διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παραλλήλων ομάδων , διάρκειας 12 εβδομάδων μελέτη της πιταβαστατίνης στην υψηλού κινδύνου υπερλιπιδαιμία κατά την παιδική ηλικία’’

ΜΕΛΕΤΗ ΝΚ-104-4.02 EU [KOWA RESEARCH EUROPE]: Μια ανοικτή μελέτη , επέκτασης και ασφάλειας, 52 εβδομάδων της πιταβαστατίνης, σε υψηλού κινδύνου υπερλιπιδαιμία κατά την παιδική ηλικία’’

ΜΕΛΕΤΗ 20110118 [AMGEN]: ΄΄Μια διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη για την αξιολόγηση του αντικτύπου της επιπρόσθετης μείωσης της LDL χοληστερόλης σε μείζονα καρδιαγγειακά επεισόδια όταν το AMG 145 χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με θεραπεία με στατίνες σε ασθενείς με κλινικά έκδηλη καρδιαγγειακή νόσο΄΄

ΜΕΛΕΤΗ CHALLENGE NIS-CGR-XXX-2012/1 [ASTRA ZENECA]: ΄΄Μια συγχρονική μελέτη παρατήρησης με στόχο την αποτύπωση της αντιμετώπισης του καρδιαγγειακού κινδύνου και της συμμόρφωσης των ιατρών στις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο της δυσλιπιδαιμίας , σε συνθήκες καθημερινής κλινικής πρακτικής στην Ελλάδα’’

ΜΕΛΕΤΗ [ΜΕΙΝ/11/FEB-GOU/001 (GLASS), MENARINI]: ΄΄Μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή, παραλλήλων ομάδων μελέτη στη θεραπευτική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της φεβουξοστάτης (λαμβανόμενη μια φορά την ημέρα) και στη θεραπευτική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της αλλοπουρινόλης στη συγκέντρωση ουρικού στον ορό σε ασθενείς που πάσχουν από υπερουριχαιμία και ουρική αρθρίτιδα΄΄

ΜΕΛΕΤΗ [NIS-CGR-XXX-2014/1 (TIGREECE) ASTRA ZENECA]: ΄΄Μακροχρόνιος κίνδυνος , κλινική αντιμετώπιση και χρήση πόρων υγείας σε ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο που έχουν υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου στην Ελλάδα-Μελέτη TIGREECE΄΄

ΜΕΛΕΤΗ [PASS XALIA-XARELTO, BAYER]: ΄΄Μη παρεμβατική μετεγκριτική μελέτη ασφαλείας (PASS) XALIA-Xarelto για τη μακροπρόθεσμη και την αρχική αντιπηκτική θεραπεία στη φλεβική θρομβοεμβολή (ΦΘΕ)΄΄

ΜΕΛΕΤΗ [ΜΚ 8835-004-00/Β1521021] MERCK SHARP & DOHME CORP/ PFIZER: ΄΄Τυχαιοποιημένη , διπλά τυφλή , ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη παραλλήλων ομάδων για την αξιολόγηση καρδιαγγειακών εκβάσεων έπειτα από θεραπεία με ερτουγλιφλοζίνη (ΜΚ-8835/PF -04971729) σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και προσδιορισμένη αγγειακή νόσο΄΄

ΜΕΛΕΤΗ 20130385 [AMGEN]: Μία Διπλά Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο, Πολυκεντρική Μελέτη για την Αξιολόγηση της Επίδρασης του Evolocumab στη Γνωστική Λειτουργία Ασθενών με Κλινικά Έκδηλη Καρδιαγγειακή Νόσο που Λαμβάνουν Αντιλιπιδαιμική Θεραπεία Υποβάθρου με Στατίνες: Μία Μελέτη για Ασθενείς που Έχουν Ενταχθεί στη Μελέτη FOURIER (Μελέτη 20110118)

ΜΕΛΕΤΗ EFC11570 [SANOFI]: Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, μελέτη παράλληλων ομάδων για την αξιολόγηση της επίδρασης του Alirocumab (SAR236553/REGN727) στην εμφάνιση καρδιαγγειακών συμβάντων σε ασθενείς που εμφάνισαν πρόσφατα οξύ στεφανιαίο σύνδρομο

ΜΕΛΕΤΗ REPORT [TEVA]: Μελέτη παρατήρησης της ανταπόκρισης στην εποετίνη θήτα (EPORATIO) καθώς και των κλινικών και φλεγμονωδών παραγόντων που επηρεάζουν την ανταπόκριση στη θεραπεία σε ασθενείς με αναιμία της χρόνιας νεφρικής νόσου, υπό εξωνεφρική κάθαρση ή προ έναρξης εξωνεφρικής κάθαρσης , στην καθ΄ημέρα κλινική πράξη στην Ελλάδα

ΜΕΛΕΤΗ HARMONY OUTCOMES TRIAL [GLAXO, GLP116174]: Μια μακροχρόνια , τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή , ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, μελέτη για τον προσδιορισμό της επίδρασης της αλβιγλουτίδης (albiglutide) όταν αυτή προστίθεται σε συμβατικές θεραπείες που μειώνουν τη γλυκόζη αίματος, στα μείζονα καρδιαγγειακά συμβάματα , σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

ΜΕΛΕΤΗ NAVIGATE ESUS: ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΔΙΠΛΑ ΤΥΦΛΗ, ΔΙΠΛΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ, ΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ, ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΦΑΣΗΣ ΙΙΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΕΜΒΟΛΙΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ (ESUS), ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΡΙΒΑΡΟΞΑΒΑΝΗΣ 15 MG ΑΠΑΞ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΠΙΡΙΝΗ 100MG

ΜΕΛΕΤΗ PIONEER 8: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ SEMAGLUTIDE ΕΝΑΝΤΙ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ

ΜΕΛΕΤΗ SUSTAIN 7: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ SEMAGLUTIDE ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ DULAGLUTIDE ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ METFORMIN ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ DAPAGLIFLOZIN ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ 1HNMR

ΜΕΛΕΤΗ DETECTΑ: ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΚΑΘ' ΗΜΕΡΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ POSE: ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΔΟΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΠΡΑΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ 40 mg/ΦΑΙΝΟΦΙΜΠΡΑΤΗΣ 160 mg (Pravafenix) ΕΝΑΝΤΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑΤΙΝΗΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΓΟΔΑ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΙΤΑΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ Η ΑΤΟΡΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΚΟΖΗ ΟΡΟΥ ΜΕΤΡΙΟΥ ΩΣ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΑΚΧΑΡΩΣΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ RE-COVERY DVT/PE: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΟΞΕΙΑ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΗ (VTE) ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΑΜΠΙΓΚΑΤΡΑΝΗΣ ETEXILATE (DE) ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ (DVT) KAI ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ (PE) ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Κ (VKA) ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ -

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ GLARGINE U300 ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 24 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, 2 ΣΚΕΛΩΝ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ GLARGINE U300 ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

ΜΕΛΕΤΗ APPRISE: ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΜΟΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ, ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ALIROCUMAB ΣΤΙΣ ΑΘΗΡΟΓΟΝΕΣ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΑΤΡΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΕΠΑΡΚΩΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΠΙΔΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ EBINGHAUSS: ΜΙΑ ΔΙΠΛΑ ΤΥΦΛΗ, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ Μ ΕΕΙΚΟΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ, ΠΟΛΥΚΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ EVOLOCUMAB ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΚΔΗΛΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚH ΝΟΣΟ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΝΤΙΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΜΕ ΣΤΑΤΙΝΕΣ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ FOURIER (ΜΕΛΕΤΗ 20110118)

ΜΕΛΕΤΗ ODYSSEY OUTCOMES: ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΔΙΠΛΑ ΤΥΦΛΗ, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ALIROCUMAB (SAR236553/REGN727) ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

ΜΕΛΕΤΗ LOWER: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΟΜΙΤΑΠΙΔΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ HELLAS FH REGISTRY: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ AMGEN 20130296: ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ REPATHA ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ ΜΕΣΩ ΣΕΙΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ AMGEN 20150162: ΜΙΑ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ REPATHA ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ VERTIS CV Study (MK-8835-004): Cardiovascular Outcomes Following Ertugliflozin Treatment in Type 2 Diabetes Mellitus Participants With Vascular Disease.