Αντικατοπτρισμοί:
Μικρές Ιατρικές Ιστορίες – Μεγάλα μαθήματα

Ημερομηνία: 9 Ιανουαρίου 2016
Οργάνωση: Εταιρεία Παθολογίας Βορειοδυτικής Ελλάδος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Αιματολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Β’ Παθολογική Κλινική και Νεφρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ:
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

7ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Σεμινάρίο
‘’Οι σύγχρονες εξελίξεις στη διάγνωση και αντιμετώπιση μεταβολικών νοσημάτων και συνοδών παθολογικών καταστάσεων’’
Διοργάνωση: Ινστιτούτο Μελέτης , Έρευνας και Εκπαίδευσης για το Σακχαρώδη Διαβήτη και τα Μεταβολικά Νοσήματα
Αγριά Βόλου 2-4/10/2015.